Brainstorm er det stress?

|

Jørgen Gadegaard

Svaret er ja. Og faktisk både i den gamle betydning og i den nyeste betydning. Den betydning jeg tror de fleste forbinder med ordet brainstorm.

Som Stresscoach og som tidligere stressramt slog det mig at ordet brainstorm var et interessant ord, som – afhængig af baggrund – kan opfattes forskelligt. Jeg googlede ordet og fand ud af at det ikke altid har haft den betydning, som vi har af udtrykket nu.

Direkte oversat betyder det ’Hjernestorm’ og da jeg var stressramt, var det netop en storm i hjernen, som jeg bedst kunne associere til. Ifølge Merriam-Webster Dictionary er den ældste betydning af brainstorm da også ’voldelig, forbigående mental forstyrrelse’ og matcher meget godt en længevarende alvorlig stresstilstand. Synes ikke jeg var voldelig, men når jeg tænker over det kunne mine reaktioner på stressorer betegnes som voldelige dog uden at være fysisk voldelige. Og heldigvis er den en forbigående tilstand.

Som tidligere konsulent og bindeled mellem IT og forretning sad jeg ofte alene og i teams og var med til at udvikle nye ideer eller løse komplekse opgaver. Vi ’brainstormede’ for at pumpe så mange aspekter og idéer op fra vores underbevidsthed til vores bevidste tilstand – twisted af intuition, sansninger, bedømmelser, orden og uorden. Alt der havde bare en lille relation til emnet kunne bruges og udvikles og danne grundlag for nye innovative og vækstrettede beslutninger.

Når jeg påstår at Brainstorm i den betydning vi anvender i dag, også er stress, så er det fordi stress er som et tohovedet vilddyr.

På den ene side er stress vigtigt. Det er det der mobiliserer os, og som gør at vi får udrettet noget. Vores krop ændrer tilstand og tilpasser sig de opgaver vi skal udføre. Det kalder jeg sund stress.

På den anden side kan for meget af den sunde stress blive til farlig stress. Efter enhver mobilisering har vi brug for at restituere. Hvis vi ikke giver os selv muligheden for at lade op ender vi måske i en tilstand som er kendetegnet ved kronisk, langvarig stress eller som lægen vil kalde det – en kronisk belastningsreaktion.

Men hvad sker der egentlig i hjernen når vi befinder os i de forskellige tilstande? Og inden jeg fortæller lidt om det vil jeg indskyde at stress ikke er en sygdom. Det er en tilstand, som vi har mulighed for at ændre, også når der er tale om en alvorlig stresstilstand.

Hjernen kan befinde sig i forskellige tilstande. Vores forskellige tilstande er kendetegnet ved hvilken frekvens vores hjernebølger har. Når vi slapper af og vores hjerne hviler, så er vores hjerne i Alpha tilstand – her er hjernebølgerne på et sted mellem 8 – 12 Hz.

Når vi bliver aktiveret og skal gøre noget, så er vi typisk i Beta tilstand hvor hjernebølgerne er et sted mellem 13 – 35 Hz.

Der er flere tilstande, både højere og lavere end alpha og beta. Det vil jeg ikke komme ind på nu.

Det er helt normalt i løbet af dagen at skifte mellem disse to tilstande eller gå yderligere op eller længere ned i hjernebølgefrekvens, som for eksempel ved søvn.

Det bliver først et problem for os når vores hjerne ikke længere får lov til at komme i Alpha tilstand hvor den kan hvile og restituere. Det får den ikke lov til når vi udsættes for langvarig belastning med for få pauser og muligheder for restitution.

Når den alvorlige stress sætter ind og bliver kronisk, så fortsætter vores hjerne i Beta tilstand og får sjældent restitueret – heller ikke når vi forsøger at slappe af. Alt er aktiveret hos os – også når der ikke er brug for det. Det er en slags overlevelsesmekanisme, vi er i ubalance. Hjernen fornemmer at der er fare på færde og vil hellere være i Beta end i Alpha tilstand. Den er konstant på vagt og det belaster os mere end vi kan klare.

Fysiologisk påvirker det også vores nervesystem og vores hormonbalance. Vi er i aktiv tilstand konstant. I værste fald kan det ende med kollaps. Som en overbelastet motor brænder vi sammen før eller siden.

Hvis du føler at du er i en alvorlig eller kronisk stresstilstand, så har du måske brug for professionel hjælp.

På min hjemmeside, som du er på nu, kan du læse mere om den stress behandling jeg tilbyder.

Tilbage til brainstorm. Når vi brainstormer er vores hjerne typisk i beta tilstand, som er en form for stress tilstand. Her er stress blot ikke farlig. Og det vil være meget fornuftigt at skifte til Alpha tilstand af og til når der virkelig skal problemløses. Vi er nemlig mere kreative i Alphatilstand end i Betatilstand.

Hvordan kommer vi i Alphatilstand. Hvordan restituerer vi og giver vores hjerne lidt hvile?

Her kommer to gode Levestrategier™, som er enkle og som du kan bruge når din hjerne skal i Alphatilstand. Den første er det jeg kalder en Akut Levestrategi™ og den anden er en Langsigtet Levestrategi™:

  1. Åndedrætsøvelser
    Når vi udfører åndedrætsøvelser med dybe vejrtrækninger og har fokus lange og langsomme udåndinger aktiverer vi vores parasympatiske nervesystem og hjernen får samtidig et break og går i alpha tilstand.
  2. Mindfulness
    Når vi mediterer regelmæssigt eller praktiserer mindfulness tvinger vi hjernen fra beta til alpha tilstand.

Vi kan konkludere at når vi brainstormer, så er vi i en sund stresstilstand, og ligesom andre sunde stresstilstande får vi mest ud af aktiviteten når vi kombinerer det med hvile og restitution.

Held og lykke med din næste brainstorm session.

Jørgen Gadegaard Christensen